काल थोड बोलायचं राहूनच गेल

काल थोड बोलायचं राहूनच गेल
मनातल मनातच राहून गेल
ओठांवर आलेले शब्द ओठांवरच राहिले
तू गेल्यानंतरही ते तसेच दडून राहिले
माझी प्रेमाची नाव किनारा शोधत आहे
तू होकार देशील याची वाट पाहत आहे
हेच सांगायचं होत मला तुला
माझ्या भावनांना तुझ्यापर्यंत पोहचवायचा होत मला