जगातील सगळ्यात महाग पानी कुठले ?? . .

जगातील सगळ्यात महाग पानी कुठले ??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
आश्रु........
.
.......
.
कारन त्यात १% पानी असते आनी ९९% भावना असतात.