बाळ काळजी करू नका, तुम्ही मला पाहाल.

बाळ काळजी करू नका, तुम्ही मला पाहाल.
आपण मला योग्य माझ्यावर टीका जो पहाल.
मला प्रेम कसे माहीत की एक.
आपण होती असू शकते सर्व दिसेल. आणि आपण दु: ख करू. नरकात सारख्या दु: ख. मला जा देऊन दु: ख.
पण मी इच्छित गोष्ट आपण सर्वात पाहणार नाही काय?
आपण पाहू; मी तुला न गेलो.