तू मला खूप प्रिय गमावू ....

तू मला खूप प्रिय गमावू ....
SENDER:
ऐश्वर्या राय
+919542496632
संदेश केंद्र:
+919540099996
"उत्सुक करू नका. तिने मला तो पाठविला. "