एप्रिल मध्ये मूर्खा, जर ही विनंती या वाचू नका

एप्रिल मध्ये मूर्खा, जर
ही विनंती या वाचू नका
नहीं करण्यासाठी
हो jayega
क्या?
Arre नामविश्व
JIS se हम darte है
?
?
?
नामविश्व जो मला उमर आहे aksar हो jata है
?
?
?
Dekha हो गया ना
?
?
वेळ वाया घालवू !!