मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही आणि ..

मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही आणि ..

मन तुटायला हि वेळ लागत नाही वेळ लागतो फक्त ....................

ते गुंतलेले मन आवरायला आणि...

... तुटलेले मन सावरायला.....