मित्रासाठी घासातला घास काढून

मित्रासाठी घासातला घास काढून
ठेवणं खुप सोप असतं,
मित्रासाठी जिव देणंही,
खुप सोप असतं,
पण जीव देण्याइतपत
चांगला मित्र भेटणं
खरंच खुप अवघड असतं..:).....