देव पण न जाणो कोठून कसे नाते जुळवितो.

देव पण न जाणो कोठून कसे
नाते जुळवितो.
.
अनोळखी माणसांना
हृदयात स्थान
देतो..
.
ज्यांना कधी ओळखतही
नसतो..
.
त्यांना पार जीवाचे
जिवलग बनवतो..