मैत्री की प्रेम????? नेहमी तिचाचं विचार,

मैत्री की प्रेम?????
नेहमी तिचाचं विचार,
नेहमी तिचीचं आठवण..
का एका मैत्रिणीसाठी मी इतके
झुरतो,
की खरचं मी तिच्यावर खुप
प्रेमकरतो ???
चार चौघात मित्र
मला तिच्या नावाने चिडवतो,
का त्याचा प्रयत्न फसतो,
कारण ?????
खरं तर मनात मी हसतो..
की खरचं मी तिच्यावर खुप
प्रेमकरतो ???
परदेशी चाललास पण मला विसरु
नको,
का तो तिचा शेवटचा sMs
मी परत
परत वाचतो..
की खरचं मी तिच्यावर खुप
प्रेमकरतो ???
तू परत कधी येणार ?
ती रोज रोज विचारते..
का नक्की नाही
म्हणताना माझा आवाजखालावतो..
की खरचं मी तिच्यावर खुप
प्रेमकरतो ???
तिला एक स्थळ आले,
कोणी तिला पाहून गेला
का तिने त्याचे नाव
घेता मीविषय
बदलतो..
की खरचं मी तिच्यावर खुप
प्रेमकरतो ???
हे प्रेम नाही मैत्रीचं आहे,
एकचं उत्तर नेहमी,
पण ?????
का ते खरे की खोटे असा प्रश्न
मला पडतो..
की खरचं मी तिच्यावर खुप प्रेम
करतो ???
की खरचं मी तिच्यावर खुप प्रेम
करतो ???