आयुष्यात दोन व्यक्तींची

आयुष्यात दोन व्यक्तींची
खूप काळजी घ्या...
१. तुम्ही जिंकण्यासाठी
स्वत: आयुष्यभर हरत
राहिले ते - बाबा
२. तुमच्या हरण्याला सतत
जिंकणं मानत आली ती -
आई........ .......... .
सुप्रभात.. ...!!!!