मॅडम वर्गात शिकवत असतात...

मॅडम वर्गात शिकवत असतात...
मॅडम : जो कोण माझ्या प्रश्नाचा बरोबर
उत्तर
देईल मी त्याला लवकर घरी सोडणार...!!
( तेवढ्यात मक्या मॅडम च्या अंगावर कागदाचे
विमान फेकतो..)
मॅडम : कोणी फेकले रे हे विमान...???
मक्या : मॅडम....मी....!!!
चाललो मी आता घरी