शंभराच्या पाच नोटानोकर-

शंभराच्या पाच नोटानोकर-
‘साहेब मला केराच्या टोपलीत
शंभराच्या पाचनोटा सापडल्या,
हे घ्या.
’मालक- ‘मीच फेकून दिल्या होत्या,
नकली नोटा आहेत त्या’
_
_
_
_
नोकर – ‘म्हणूनच परत करीत आहे.