थोडा चवाट जोक आहे... फक्त १८+ मुलांनीच वाचा )

थोडा चवाट जोक आहे... फक्त १८+ मुलांनीच
वाचा )
.
.
प्रेयसी आणि तिचा प्रियकर शॉपिंग मॉल
मध्ये
शॉपिंग
साठी जातात..
.
.
प्रियकर 'हेल्मेट' घेतो...
.
.
प्रेयसी : डोकं तर नाही.....कशाला उगाच
हेल्मेट
घेतले!!!!
.
.
प्रियकर : तू काल 'ब्रा'
घेतली....मी काही बोललो???