हा बघ मी नवीन ड्रेस पिस घेतला आहे

मैत्रीण - ( आवडीने )
हा बघ मी नवीन ड्रेस पिस घेतला आहे
गळा कसा शिऊ.....??
मित्र : कसा ही शीव....
फक्त माझा हात आतमधे गेला पाहिज