सर : मुलांनो, चाफा बोलेना,

सर : मुलांनो,
चाफा बोलेना,
चाफा चालेना,
चाफा खंत करि,
काहि केल्या फुलेना.
या कवितेचा अर्थ सांगा.
.
.
.
.
.
.
मुले : सर, चाफ्याचे लवडे लागलेत...