April Fool Sms


त्यामुळे गोड उर हास्य ??? आहे
त्यामुळे गोड उर शैली आहे ???
त्यामुळे गोड उर आवाज ??? आहे
त्यामुळे गोड उर डोळा आहे ?????
पाहू ...... .किती गोड मी खोटे बोलत.
तेव्हा गोष्टी चुकीच्या
दु: ख आपल्या अंत: करणात भरते तेव्हा
अश्रू आपले डोळे लागतो तेव्हा
नेहमी 3 गोष्टी लक्षात
1) मी तुमच्याबरोबर आहे
2) आपण पैसे
3) बार उघडे आहे, जाऊ या.
तू मला खूप प्रिय गमावू ....
SENDER:
ऐश्वर्या राय
+919542496632
संदेश केंद्र:
+919540099996
"उत्सुक करू नका. तिने मला तो पाठविला. "
मी
मी l
मी पाहा
मी Lov
मी प्रेम
मी तुझ्यावर प्रेम करतो…
मी तुम्हाला सर्वात प्रेम.
मी तुला उत्तम प्रेम.
माझं तुझ्यावर खूप प्रेंम आहे..
Bcoz मेनका गांधी म्हणाले, "लोक प्राणी प्रेम केले पाहिजे.
खोटे देव विनोद प्रेम.
~ प्लेटो
व्यावहारिक विनोद समस्या
खूप वेळा ते निवडून आहे.
~ इच्छा रॉजर्स
लोक एक सामान्य चूक
डिझाइन प्रयत्न करताना
पूर्णपणे मूर्खालादेखील बिनधोक वापरता येईल असा केलेला काहीतरी
कल्पकता कमी लेखू आहे
पूर्ण मूर्ख.
~ डग्लस ऍडम्स
Attendence ..
ਪੱਪੂ
ਜੀ ਸਰ
Bablu
ਜੀ ਸਰ
ਟਿੰਕੂ
ਜੀ ਸਰ
Ullu
??
Ullu
??
Ullu
ਬਟਨ dabana ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਾਰ, ਗੁਮੁੱਖ baari Hai, attendence lagwa.
ਪੰਦਰਾ ਹੇ
Le Yu
ਪੰਦਰਾ ਹੇ
Le ਵਾਈ U
LV ਈ ou
ਹਰੀ ਓਮ !!
ਕਭੀ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੀ ਸਾਦ karo.
ਕਾਦਰ ਹਮ aapko chahte Hai ਕੀ Duniya ਹੈ
ਵਾਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ jate Hai, Yu ਤੋਹਰਾਹ ਹਮ
sabhi ko ULLU banate Hai, lekin
'ਆਪ' thoda JALDI ਪਾਬੰਦੀ jate Hai ...