Broken Heart Sms


मी आता स्वत: दु: ख वाटत जात नाही. आपण दूर चालणे पुरेसा मूर्ख होते, तर, मी तुम्हाला जाऊ पुरेशी स्मार्ट व्हाल.
तो कोणीतरी प्रेम आणि परतीच्या प्रिय जाणार नाही hurts, पण काय अधिक वेदनादायक आहे कोणीतरी प्रेम आणि त्या व्यक्ती आपल्याला कसे वाटते ते मला कळू दे धैर्य सापडणार नाही आहे.
एक दिवस आपण लक्षात तर मी थोडा आपण बोललो havent, त्याच्या मी तुमची काळजी घेता, मला दूर ढकलले आणि मला तेथे सोडले नका की नाही.
त्यांना एकत्र करण्यासाठी ... कोणताही मार्ग नाही आहे, तेव्हा मी नशीब काही लोक पूर्ण करण्यासाठी परवानगी का समजत नाही ... नाही: '(
आपण अधिक कोणीतरी ते पात्र तर प्रेम, तेव्हा आपण नेहमी अधिक जास्त वेदना आपण पात्र पेक्षा समाप्त होईल :( :(
आम्ही दोन्ही मी एकमेकांना शोधतेय सांगितले पण फरक होता मी खोटे बोलत नाही .
एक तुटलेले हृदय आपण करू किंवा स्वत: ला सांगतो काय हरकत नाही, आपण खरं होईल असा विश्वास आपल्या अंत: करणात विदूषक करू शकत नाही माहीत आहे की, आहे "ठीक आहे राहा."
तू मला न चांगले व्हाल मला माहीत आहे, पण मी तुम्हांला न चांगले व्हाल स्वत: केलं हार्ड वेळ येत आहे
मी तुम्हाला मला उपचार वागणूक, तर मी तुम्हाला मार्ग रहाणार नाहीत असे मी वचन देतो.
काही लोक आपल्या आयुष्यात येणे आणि त्यामुळे सुंदर करण्यासाठी ....
एक तर काही राहण्यासाठी आणि आपल्या अंत: करणात त्यांच्या ठसे सोडा ...
पण काही लोक फक्त आपल्या भावना खेळत आमच्या जीवन नासाडी ....