General Knowledge Sms


ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਆ ਮੰਡੋਵੀ ਦਹਾਨੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
जुना गोवा हे शहर मांडवी नदीमुखाच्या डाव्या किनाऱ्यावर आहे
ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾ
जुना गोवा हे शहर मांडवी नदीमुखाच्या डाव्या किनाऱ्यावर आहे
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਆ ਮੰਡੋਵੀ ਦਹਾਨੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
जुना गोवा हे शहर मांडवी नदीमुखाच्या डाव्या किनाऱ्यावर आहे
जुना गोवा हे शहर मांडवी नदीमुखाच्या डाव्या किनाऱ्यावर आहे
फ्लॅमिंगो पक्ष्यांची भारतातील सर्वात मोठी जननभूमी कच्छचे रण आहे.
गोवळकोंडा हा आंध्र प्रदेश राज्यातील प्रसिद्ध किल्ला व शहर आहे.
ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ govalakonda ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ.