Hriitik एक मित्र म्हणाला, "किती पैसे, आपण विचारत आहे सुसान?"

Hriitik एक मित्र म्हणाला, "किती पैसे, आपण विचारत आहे सुसान?"
Hriitik 400 दशलक्ष.
मित्र आणि गाणे गात "आम्ही रिकाम्या हाताने रिकाम्या हाताने व्हाल आला आहे."