मी मी l मी पाहा मी Lov

मी
मी l
मी पाहा
मी Lov
मी प्रेम
मी तुझ्यावर प्रेम करतो…
मी तुम्हाला सर्वात प्रेम.
मी तुला उत्तम प्रेम.
माझं तुझ्यावर खूप प्रेंम आहे..
Bcoz मेनका गांधी म्हणाले, "लोक प्राणी प्रेम केले पाहिजे.