Love Romantic Sms


Megh tumi keno amar Akash deke tako, Chad k keno amar teke aral kore Rakho. Chader sathe ekhon amar hoyna r dekha, Tobu-o take dekar ashay chuk mele raka.
Aj purnimate oi chader maje khuji tumar chaya, Kun badhone badle tumi a kun jadu maya. Aj tumar pane noyon vore roibo sudu cheye, Tumi amar protom deka ses bikeler meye.
nil akasher sada meghe vasiye dilam amer valobasha.........bristi hoye jhorbe boroshai.........amer valobashar bristite shikto hoye shoron korbe amai...........beche achi aaj o shei aashai.
Bhalobasha jinishe kono din bedhe rakte nei khola akashe chere dite hoy jate se onekta path dhore nijheke mhele dhorte pare.
akas holy cadta detam, mag holy beriste namatam, pake holy gan sunatm,ful holy sourob coratam,ar ami amanus holy valo na basy kosto ditam.
rat sundor cad utly, din sundor surjo thakly,bagan sundor ful futly, sopno sundor sotti holy,serite sundor modur holy.jebon sundor tumi girena korly.
Valobashar shob tuku rong choriye dilam Akashe tumi rangiye nio tumar mon, Obuj a moner shopno gulu uriye dilam batashe tumi sajiye nio tumar jibon.@
Sakki akash sakki batash sakki groho Tara, Bachbona r ai pritivite mone hoy tumak chara.
Jodi 10 jon tumak valobashe tader moddhe ami 1 jon, Jodi 1 jon valobashe she-o ai ami, R jokon mone hobe kew valobashena tokon veve nio ami r ai pritivite nei.
Vola jay na "Srite".Banda jay na"Somoy".Jana jay na "Vobissot".Kena jay na "Hridoy".Powa jay na "Otit".Hariya jay na"Valobasa"....!!!