Love Shayari Sms


रोज आठवण न यावी असे होतच नाही..

रोज भेट घ्यावी यालाही काहीच हरकत नाही..

मी तुला विसरणार नाही याला "विश्वास" म्हणतात आणि..

तुला याची खात्री आहे यालाच "मैत्री" म्हणतात...
Jee jodle te naate.
Jii Jadte ti savay.
Jii Thabte tii Odh.
Jee Vadhate te prem.
Jo sampto to sahavas.
Aani
Jya nirantar rahtat tyaa
.
.
Athavanii
Misss yu alot.
Harnychi Avad Nahi Mhanun Tuzyasobat Lad-
hlo Nahi, An, Parat Radaychi Iccha Navht-
i, Mhanun. Tu Sodun gelyapasun Premat Pa-
dloch Nahi.
तुझ्या आयुष्याच्या पुस्तकात माझ्या मैञीचे एकच पान असु दे, सुवर्णाक्षराने नको प्रेमाच्या शाईने लिहिलेले असु दे.त्या पानाची कडा थोडी दुमडून ठेव, आठवण माझी यीएल तेव्हा सहजपणे तेच पान उघडून ठेव!
जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री
आणी निरंतर राहते ती मैत्री
आणी फक्त मैत्री
रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं
स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं
हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं
ती नसताना तिचं असणं प्रेम असतं
गुलाबाचं फुल देणं प्रेम नसतं
पाकळीसम तिला जपणं प्रेम असतं
तिला हसवणं म्हणजे प्रेम नसतं
तिच्या सुखात आपलं हसणं प्रेम असतं
तिला नेहमी सावरणं प्रेम नसतं
तिच्यासंगे कधी रडणं सुध्दा प्रेम असतं
माझ्याकडे कारण नाही की,तू मला का आवडतेस
माझ्याकडे प्रुफ नाही की, मी तुझ्यावर प्रेम
करतो माझ्याकडे माप नाही की, मी तुझ्यावर
इतका विश्वास ठेवतो माझ्याकडे फक्त
एवढेचं आहे की, शेवटच्या श्वासापर्यंत
मीतुझाच आहे हे ठाम सांगू शकतो.
प्रेम हे फुलपाखरा सारखे आहे जेव्हा
तुम्ही त्याला पकडायला जाता तेव्हा ते
दुसरीकडे उडून जाते पण जेव्हा तुम्ही
शांत असता तेव्हा ते हळूच येते आणि
तुम्हाला स्पर्श करते, तुमचे होउन जाते
म्हणून वाट बघुयात आपापल्या फुलपाखराची
Prem Karaich Hoth, Pan Phudch
Paul Kas Takaich He Samjat
Navht, Karan Te Sagl Swapnanchya
Palikadle Hoth, Tumchyasathi
Kai Pan Karaiche Hote, Pan Devyani
Chi Saathch Navhti, Ani Phude
Urli Hoti Fakt Anholkhi Disha!!
Na Sampnare Akhand Swapna Asave,
Na Bolta Eku Yetil Ase Shabd
Asavet, Grishmat Paus Padtil
Ase Dhag Asavet, Na Magta Sobat
Sath Detil Ase Mitra Asavet.