Miscall देऊन वैताग आणणारी ,

Miscall देऊन वैताग आणणारी ,
नेहमी Blank Message पाठवणारी,.

हक्काने जीच्यावर राग व्यक्त करता येईल ,
वेळ घालवायचा म्हणून फोन करून डोक
Out करणारी,....

मूड ऑफ झाल्यावर फालतू विनोद सांगून,
पोट दुखेपर्यंत हसवणारी,.

आपण न सांगताच,
आपल्या मनातलं ओळखणारी,.

कोणाच्याही समोर थट्टा केल्यावर,
न चिडणारी,.

थोडीशी Short - Tempered ,
अशीही एखादी मैत्रीण असावी..