Mosam bdlayo ane thndak thayi gayi,

Mosam bdlayo ane thndak thayi gayi,
Tmara sms bina zindagi bechain thayi gayi,
Tme bhuli gya 6o amne k pa6i,
MSG ne skheem puri thayi gayi.