Spiritual Sms


खास करून मुलींनसाठी....
मुलींनो तुम्हाला नम्रंतेची विंनती आहे
कि जर तुमचे
कोणावर प्रेम असेल तरते तुमच्या घरामधील
व्यक्तिबरोबर शेअर करा व
तो मुलगा कितपत तुमचे सांभाल करु
शकतो याचापण विचार करा...
मान्य आहे की प्रेम हे आंधळे असते पण नंतर
पच्छाताप करुन
घेण्यापेक्षा आत्ताच सत्ऱक रहा... कारण पऴून
जाऊन
नाही तुम्ही सुख़ी राहणार
नाही हि घाणेरडा समाज
आईवडीलांना जगु देणार.
तेव्हा तुम्हाला मी हात जोडुन
विंनती करतो कि ज्या आईने आपल्याला 9
महिने
पोटामध्ये ठेऊन जे कष्ट घेतले त्याची परतफेड
म्हणून
त्यांना रडवून आपले स्वप्न पुर्ण करु नका....
आई म्हणजे देव पृथ्वीवरचा, आई म्हणजे
साठा सुखाचा..
आई म्हणजे मैत्रीण गोड, आई म्हणजे
मायेची ओढ..
आई म्हणजे प्रेमाची बाहूली, आई म्हणजे
दयेची सावली..
आई म्हणजे स्वतः उपाशी राहून,
आपल्याला भरवणारी..
आई म्हणजे जीवाचं रान करून,
आपल्यासाठी राबणारी..
आई म्हणजे जगण्याचा अर्थ शिकवणारी, जे
कधी ओरडून समजावणारी..
आईचं बोट धरून, चालायला शिकवणारी..
आईचं आपले, अस्तित्व घडवणारी..
देवाला pratek thikani जाने
जमले नाही...
manun tyni आई
nirman keli
plz lifemadhe kadhihi आईला hert
karu nka karan
आई हे आपलेला देवाकङुन मिळालेले
अनमोलं gift आह
आई घराचं मांगल्य असते ,
तर बाप घराचं अस्तित्व असतो ,
आईकडे अश्रुचे पाट असतात,
बापाकडे संयमाचे घाट असतात,
ज्योतीपेक्षा समई जास्त तापते,
ठेच लागली की आईची आठवण येते,
मोठ मोठी वादळे पेलवताना बाप आठवतो,
मुलीच्या स्थळासाठी उंबरठे झिजवणारा बाप,
घरच्यांसाठी व्यथा दडपवणारा बाप,
मुलींवर जास्त प्रेम बापाचे असते
मुलगी बापाला जाणते.....
किती ग्रेट असतो ना बाप.....!
आई तुझे लेकरू आज खूप एकटे पडले
तुझ्या स्पर्शासाठी ते खूप आज रडले !!
तुझ्या मायेच्या सागराने मला
कधी वादळ तर कधी किनारे दाखवले !!
तुझ्याच छायेत माझे घर असू दे
असे नेहमीच वाटायचे
तू जवळ नसताना मनात काहूर माजायचे !!
आज तुला सोडून मी जगायला शिकतोय
एकटे पडलो इथे सगळेच मला डिवचतात !!
सांगायची तू कथा मी अर्थ आज जाणतोय
नसतो कुणी आपले हे मी खरचं पहातोय !!
जवळ करतात इथे आणि दरीमध्ये सोडतात
जीव कधी जाईल ह्याची ते वाटच पाहतात !!
आई मला घे जवळ मला सोबतच राहू दे
तुझ्याच डोळ्यांनी हे जग मज पाहू दे !!
धन्य झालो मी जी तू मला भेटलीस
असे वाटतं देवांशीच मैत्री मी गाठली .... !!
आई !! तू आहेस माझी आई !!
जीवन हेच शेत तर आई म्हणजे विहीर,
जीवन हिच
नौका तर आई म्हणजे तीर,
जीवन हिच शाळा तर
आई म्हणजे पाटी,
जीवन हे कामच काम तर आई
म्हणजे सुट्टी....!
♥ आईचे प्रेम ♥
जेव्हा मी पाऊसातून घरी आलोना, .............
दादा बोलला :- अरे तुला छत्री नाही घेऊन
जाता आली का ?
ताई बोलली :- आजारी पडल्यावरच मग
ह्याला कळेल....
बाबा ओरडले :- पाऊस थांबेपर्यंत
तुला थांबता नाही आले का कुठे, भिजत
यायची काय गरज होती.... ?
पण ....... आई
आई माझे केस पुसत म्हणाली :- मूर्ख हा पाउस,
माझा मुलगा घरी येई पर्यंत थांबू
नाही शकला का......
दुखाचा डोंगर कोसळलेला असो
कि सुखाचा वर्षाव होत असो
मनाला चिंतेचे ग्रहण लागलेले असो
कि आठवणीचे तारे लुकलुकत असो
आठवते फक्त .....आई....:)
घर सुटतं पण आठवन कधीच सुटतनाही
जीवनात ''आई'' नावाचं पान कधीच मिटत
नाही ,
सारा जन्म चालून पाय जेव्हाथकून जातात
शेवटच्या श्वासाबरोबर आई हेचशब्द
राहतात...!
डोळे मिटुन प्रेम करते ति प्रेयसी,
डोळे मिटल्यासारखे प्रेम करते ति दोस्ती,
डोळे वटारुण प्रेम करते ति पत्नी,
आणि डोळे मिटेपर्यँत प्रेम करते ति फक्त
आई......♥♥♥